เคยเป็นมั้ย

เคยเป็นมั้ย ตื่นเช้ามาแล้วความรู้สึกแบบนี้ผุดขึ้นในใจ ไม่อยากเชื่อว่าคน ๆ นั้น ที่เราจริงใจ รัก หวังดี วันนี้เหมือนเราไม่รู้จักหัวใจของเขาเลย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

ป.ล. อยากบอกน้องคนหนึ่งว่า จะเลือกอะไรก็ได้นะ แต่ขอให้แน่ใจ ว่าเลือกแล้วมองกลับมา เราจะชอบหัวใจเราแบบนั้น