ความดีที่เราทำ ฟ้าเห็นเสมอ

แค่รอเวลาผลิบาน
แต่ละคนเวลามาไม่เหมือนกัน

อย่าเพิ่งท้อ หรือหมดหวัง
เชื่อในฟ้าเถอะ เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น
เชื่อในแรงใจ กระแสของใจ
ถ้าคิดอะไรไม่ออก สับสน ไม่รู้จะลงกับอะไร
ก็กลับมาที่ความดีที่เราทำ และทำต่อไป
มีอะไรยึดไว้ ให้เป็นกำลังใจของเรา
ดีกว่าได้แต่นั่งคิดว่าทำไมๆๆๆ และก็ดำดิ่งลงไป
เสียดายสิ่งดีๆ ที่สร้างมาเปล่าๆ นะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit